Efekt szkolenia: Uczestnik szkolenia potrafi planować, prowadzić oraz w produktywny sposób zamykać negocjacje zgodnie ze swoimi celami i oczekiwaniami.  Wie jak rozpoznać sytuację partnera negocjacji, wie jak precyzyjnie formułować swoje oczekiwania i potrzeby i składać korzystne oferty. Potrafi budować trwałe relacje z Klientami, potrafi radzić sobie z manipulacją ze strony Partnerów negocjacji, potrafi skutecznie i etycznie wywierać wpływ na Partnerów negocjacji oraz prowadzić  rozmowy w sposób skuteczny dla organizacji i samego siebie.

W trakcie szkolenia uczestnicy biorą udział w minimum 4 symulacjach rzeczywistych negocjacji z pracy zawodowej.  Symulacje są rejestrowane na video i na bieżąco omawiane.

Zobacz najbliższy termin szkolenia otwartego

Program szkolenia:

1.    Zanim zasiądziesz za stołem

Indywidualna teoria negocjacji, czyli czym są dla Ciebie negocjacje?
• Czynniki sukcesu w negocjacjach
• Style negocjacyjne
• Jak rozpoznawać potrzeby Partnerów i precyzyjnie formułować oczekiwania?

2.    Negocjacje w praktyce

• Planowanie negocjacji, czyli jak poczuć się pewniej, gdy nie czujesz się pewnie i jak nie czuć się zbyt pewnie, gdy czujesz się pewnie?
• Jak przygotować się do spotkania z dostawcą a jak do spotkania z odbiorcą?
• Fazy procesu negocjacyjnego
• Jak  budować trwałe relacje?
• Dlaczego cena to nie jedyny argument,  o którym warto pamiętać?
• Jak produktywnie zamykać negocjacje?

3.    Manipulacja i wywieranie wpływu, czyli jak sobie radzić w sytuacjach trudnych?

• Strategie, gry i taktyki negocjacyjne?
• Jak radzić sobie z typowymi taktykami negocjacyjnymi?
• Asertywność negocjatora

4.    Perswazyjna komunikacja w negocjacjach

• Zastrzeżenia Klienta zamieniaj w jego zamierzenia!
• Najkrótszy kurs perswazji
• Jak zamienić NIE w TAK?
• Jak dobierać strategie wywierania wpływu do typu partnera negocjacji?

Czas trwania: 2 dni (16 h)

Liczebność grupy: 14 osób

Referencje ze szkoleń zamkniętych

Zamów szkolenie Perswazyjne Negocjacje


Imię:*
Firma:
Numer telefonu:*
Adres email:*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na szkolenie.