Efekt szkolenia: Uczestnik szkolenia nauczy się skuteczniej kierować zespołem, planować jego pracę i motywować pracowników. Zdobędzie umiejętność etycznego wywierania wpływu oraz budowania skutecznego zespołu, rozwinie swoje zdolności przywódcze oraz udoskonali umiejętności asertywnej komunikacji z zespołem.

Zobacz najbliższy termin szkolenia otwartego

Program szkolenia:

1. Zarządzanie i przywództwo

• Zarządzanie i przywództwo, w czym są podobne a w czym się różnią?
• Budowanie autorytetu, czyli jak pogodzić troskę o ludzi, z troską o zadania?
• Kompetencje kierownicze

2. Etyczne wywieranie wpływu w praktyce lidera

• Perswazja i manipulacja – w czym są podobne a czym się różnią?
• Jak komunikować trudne i kontrowersyjne decyzje?
• Jak radzić sobie z narzekaniem, malkontenctwem i przekonaniem, że to się nigdy nie uda?
• Jak bezinwazyjnie kierować uwagą Twoich rozmówców?

3. Planowanie i zarządzanie przez cele, czyli jak osiągać cele przy pomocy Twojego zespołu?

• Jak określać cele aby było motywujące do realizacji?
• Jak w motywujący sposób komunikować cele zespołowi?
• Jak strategia planowania Adama Małysza może pomóc mi w zarządzaniu zespołem?
• Planowanie i racjonalne zarządzanie zasobami, czyli jak zadbać o efektywność w dobie cięć i oszczędności?

4. Delegowanie zadań

• Czy Ty także wierzysz, że jak coś ma być zrobione dobrze to należy to zrobić samemu?
• Czego sam robić nie powinieneś?
• Jak delegować zadania ucząc zespół odpowiedzialności?
• Algorytm efektywnego delegowania zadań

5. Motywowanie

• Nagradzanie i karanie – jak to robić celowo i w motywujący sposób?
• Jak motywować pozafiansowo?
• Naturalny cykl motywacji, nie popełniaj tego błędu!

6. Korygowanie zachowań, z szacunkiem wobec siebie i innych

• Jak korygować zachowanie starszych od Ciebie?
• Jak korygować skuteczność dawnych kolegów i nie narazić się na miano bufona?
• Czego w zakresie korekty zachowań zespołu można nauczyć się od amerykańskich rangersów?

7. Rozliczanie efektów

• Jak z szacunkiem wobec siebie i innych egzekwować zobowiązania?
• Tylko przywódcy o tym pamiętają, dla miernot i figurantów to nic nie znaczy
• Jak uczyć pracowników odpowiedzialności?

8. Asertywność przełożonego

• Jak dbać o swój czas?
• Jak przestać być dobrym wujkiem?
• Jak mówić NIE, z szacunkiem wobec siebie i innych?

9. Coaching i szkolenie pracowników

• Organizacja ucząca się – modny slogan, czy rzeczywistość?
• Jak nauczyć pracowników wysokich standardów pracy – bez oszołomstwa i bicia linijką po palcach?
• Poznaj najgłupsze pytanie przełożonych i zostaw je w skansenie Polski Ludowej

10. Budowanie zespołu i zarządzanie zespołem

• Grupa czy zespół – to także zależy od Ciebie
• Role grupowe i procedura budowania zespołu
• Konflikty – jak sobie z nimi radzić?

11. Rekrutacja i wprowadzanie pracowników

• Zasady projektowania pytań rekrutacyjnych
• Sztuka zadawania pytań i wydobywania odpowiedzi
• Testy kompetencji to fikcja, lepiej rzucać kostką
• Pułapki badania kompetencji kierowniczych
• Dobre praktyki i błędy przy wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Czas trwania: 2 dni (16 h)
Liczebność grupy: 14 osób

Referencje ze szkoleń zamknietych:

Zamów szkolenie Zarządzanie i Przywództwo


Imię:*
Firma:
Numer telefonu:*
Adres email:*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na szkolenie.