Poniżej znajdują się wybrane referencje ze zrealizowanych przeze mnie projektów (To nie są referencje dla firmy szkoleniowej zebrane przez wielu, często niestety przypadkowych trenerów – tylko przeze mnie osobiście). Jestem dumny, że we wszystkich poniższych projektach uczestniczyłem osobiście, zapraszając, w miarę potrzeb moich Klientów, zaprzyjaźnionych i sprawdzonych trenerów.


Referencje ze szkoleń z asertywności

RDOŚ SzczecinRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

W dniach 7-8 moja 2012 r. Pan Bartłomiej Stolarczyk przygotował i z pełnym profesjonalizmem przeprowadził szkolenie nt. „Asertywność i rozwój osobisty” dla pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

W trakcie szkolenia, jak również we wcześniejszym etapie zamówienia produktu w postaci warsztatu Pan Bartłomiej dal się poznać jako osoba rzetelna, kompetentna, fachowa, z. ogromnym poczuciem humoru, dzięki czemu spotkanie przebiegało w atmosferze przyjemnego relaksu z jednoczesnym poczuciem efektywnego pozyskania wiedzy na temat własnego „ja“.

Pan Bartłomiej swoje doświadczenie przekazuje w sposób przejrzysty i zrozumiały dla każdego uczestnika szkolenia. Tematy omawiane podczas szkolenia zostały ujęte w nowatorski i interesujący sposób, przez co znacząco podniosły poziom świadomości naszych pracowników, dlatego tez z pełną odpowiedzialnością polecamy Paru Bartłomieja Stolarczyka jako kompetentnego i rzeczowego partnera do współpracy.

Dorota Janicka


BPBP Europa SE

W dniach 12-13 maja oraz 11-12 października 2010 przeprowadziliśmy z Panem Bartłomiejem Stolarczykiem szkolenia Asertywność i rozwój osobisty dla pracowników BP Europa SE.

Od początku naszej współpracy Pan Bartłomiej Stolarczyk dał nam się poznać jako solidny i rzeczowy partner. Połączenie szerokiego doświadczenia biznesowego z wiedzą i obserwacją zjawisk związanych z komunikacją interpersonalną stały się istotnym narzędziem do budowania i rozwijania umiejętności naszych pracowników.

Ocena uczestników, jak i poziom uzyskanych umiejętności pozwalają nam określić te wydarzenia jako jedno z najbardziej profesjonalnie prowadzonych szkoleń.

Rekomendujemy firmę Pana Bartłomieja Stolarczyka jako profesjonalnego dostawcę rozwiązań szkoleniowo-rozwojowych.

Jacek Sysak, Human Resources Management CEE Learning & Development Advisor & HR Advisor Functions


AlbeaAlbea Poland

Firma Albea Poland Sp. z o.o. współpracowała z ValueTank Sp. z o.o. z Warszawy przy realizacji cyklu szkoleń pt. „Trening asertywności” dla pracowników administracyjnych, w okresie kwiecień – maj 2013 r. Szkolenia zostały zrealizowane w ramach projektu „Rozwój kadr Albea Poland Sp. z o.o.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO Kapitał Ludzki.

Profesjonalizm firma ValueTank Sp z o.o. prezentowało odpowiednie przygotowanie organizacyjne oraz wiedza merytoryczna i duże doświadczenie trenera – Bartłomieja Stolarczyka. Efektem tego było szkolenie „uszyte na miarę” naszych potrzeb.

Ewaluacja szkolenia potwierdziła wysokie kompetencje prowadzącego, który uzyskał pozytywne oceny od uczestników szkoleń. Polecamy firmę ValueTank Sp. z o.o. jako sprawdzonego partnera, wykonującego swoją pracę w sposób profesjonalny, za zachowaniem wszystkich standardów dobrej współpracy.

Kierownik ds. zarządzania zasobami ludzkimi, Iwona Jasińska


BatumiBatumi Conference & Event Agency

W imieniu Batumi Conference & Event Agency chciałabym serdecznie podziękować Panu Bartłomiejowi Stolarczykowi za przeprowadzenie szkolenia dla lekarzy pt. „Asertywność w pracy z pacjentami” w dn. 15.12.2012r. w Hotelu Zamek Lubliniec w Lublińcu.

Podczas szkolenia Pan Bartłomiej wykazał się pełnym profesjonalizmem i ogromną wiedzą w prezentowanym temacie, a także w sposób przystępny i interesujący przekazał zainteresowanym najważniejsze aspekty szkolenia.

Jeszcze raz dziękuję i polecam korzystanie z usług Pana Bartłomieja.

Z poważaniem,

Katarzyna Magierska, Event Coordinator


Ministerstwo Skarbu PaństwaMinisterstwo Skarbu Państwa

Pan Bartłomiej Stolarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą przedsiębiorcy Bartłomiej-Stolarczyk.pl Bartłomiej Stolarczyk w dniach 2-3, 5-6, 16-17, 23-24 i 26-27.04 2012r przeprowadził dla Ministerstwa Skarbu Państwa pięć szkoleń zamkniętych pt. „Asertywne porozumiewanie się w organizacji jako narzędzie efektywnej współpracy”. Łącznie w szkoleniach uczestniczyło 74 pracowników.

Program każdego ze szkoleń obejmował następujące zagadnienia:

Czym jest asertywność, o co nią nie jest?
Asertywność i efektywna współpraca
Asertywne informacje zwrotne, czyli jak kontrolować własne emocje i rodzić sobie z konfliktami, zachowując szacunek wobec siebie i innych?
Asertywna odmowa, czyli jak odmawiać bez poczucia winy. zachowując dobre relacje?
Asertywne rodzenie sobie z krytyką
Asertywne respektowanie praw

Każde ze szkoleń przeprowadzone zostało w formie ćwiczeń praktycznych Podczas szkolenia uczestnicy ćwiczyli zachowania w sytuacjach takich jak odmowa, rozwiązywanie konfliktów w zespole, obrona własnych przekonań Zastosowane techniki, głównie odgrywanie ról na konkretnych przykładach z sytuacji zawodowych, zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników.

Zajęcia w każdej z grup prowadził Pan Bartłomiej Stolarczyk który wykazał się profesjonalizmem, znajomością omawianych zagadnień oraz zaangażowaniem w realizację projektu.

Pan Bartłomiej Stolarczyk potrafił również w umiejętny sposób zachęcać słuchaczy do pracy podczas ćwiczeń praktycznych.  W sześciostopniowej skali ocen Pan Bartłomiej Stolarczyk otrzymał noty na poziomie 5,9 we wszystkich kryteriach będących przedmiotem oceny trenera.

Ministerstwo Skarbu Państwa wysoko ocenia współpracę z w/w Wykonawcą.

Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Katarzyna Kosińska


Urząd Dzielnicy WolaUrząd Dzielnicy Wola

Pan Bartłomiej Stolarczyk i Pan Jerzy Rzędowski prowadzili w dniach 28.02.2009 – 01.03.2009 szkolenie dla pracowników Wydziału Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Temat szkolenia to: Asertywność i rozwój osobisty –  Jak zyskać harmonię w życiu prywatnym i zawodowym i zdrowy szacunek do siebie i innych?

Wyjazdowe szkolenie potwierdziło fachowość i profesjonalizm prowadzących.

W ciągu dwóch dni panowie poruszyli wszystkie wcześniej zgłoszone przez pracowników Wydziału Obsługi Mieszkańców tematy.

Specyficzna tematyka Urzędu i zagadnienia rozwiązywania problemów związanych z pracą z klientem została poruszona w sposób bardzo szczegółowy z naciskiem na radzenie sobie z emocjami podczas trudnych sytuacji w Urzędzie.

Pracownicy wydziału wyrazili zadowolenie ze sposobu prowadzonego szkolenia, wysokim jego poziomem oraz trafnym wyborem omawianych przykładów.

Marek Andruk, Burmistrz Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy


Mondial AsistanceMondial Assistance

Pan Bartłomiej Stolarczyk prowadził w okresie od grudnia 2007 do lipca 2008 cykl szkoleń dla pracowników firmy Mondial Assistance Sp. z o.o.

Szkolenia obejmowały następujące zagadnienia:

Profesjonalna obsługa Klienta przez telefon (szkolenie dla Pracowników Działu Assistance i Działu Likwidacji Szkód)

Skuteczne porozumienie przez telefon
Jak budować dobry kontakt z Klientem?
Jak zadbać o profesjonalny wizerunek firmy w telefonicznych kontaktach z Klientami?
Jak radzić sobie z trudnym Klientem?

Jak radzić sobie ze stresem i być asertywnym, czyli przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w pigułce. (szkolenie dla Kadry Kierowniczej, pracowników Działu Assistance i pracowników Działu Likwidacji Szkód).

Po co nam stres, czyli pozytywne i negatywne aspekty stresu
Techniki radzenia sobie ze stresem
Jak zarządzać własną motywacją?
Wypalenie zawodowe – jak rozpoznawać, przeciwdziałać, jak sobie radzić?
Asertywność, czyli psychologiczna odporność na stres

Szkolenia przeprowadzone zostały profesjonalnie i adekwatnie do potrzeb rozwojowych pracowników firmy co znalazło swoje odzwierciedlenie w ocenach uczestników oraz w kontynuacji współpracy z trenerem.

Trener w trakcie szkoleń wykazał się dogłębnym przygotowaniem merytorycznym uwzględniającym specyfikę branży ubezpieczeniowej oraz umiejętnością budowania dobrego kontaktu i atmosfery wzajemnego zaufania z uczestnikami szkoleń.

Szczerze polecamy osobę Pana Bartłomieja Stolarczyka jako profesjonalnego i rzetelnego trenera biznesu.

Izabela Jarosz, Dyrektor Personalny


Referencje ze szkoleń z telemarketingu i sprzedaży

Księgarnia i Hurtownia Taniej Książki TuliszkówKsięgarnia i Hurtownia Taniej Książki

We wrześniu i październiku 2013 r. Pan Bartłomiej Stolarczyk przeprowadził kilka edycji szkoleń „Perswazyjny telemarketing”. Szkolenie adresowane było do pracowników Działu Obsługi Klienta naszej firmy.

Podczas odbytych szkoleń mieliśmy okazję merytorycznie i fachowo spotkać się z tematem telemarketingu nakierunkowanego na nawiązywanie i podtrzymywanie dobrych relacji z klientem. Pan Bartłomiej Stolarczyk znakomicie przygotował się do szkoleń, uwzględniając w nich indywidualne czynniki funkcjonowania rynku oraz samej firmy. Rozległa wiedza, doświadczenie, a także metody ćwiczeń stosowane przez pana Bartłomieja sprawiły, że czas spędzony na szkoleniach był dla nas nie tylko czasem aktywnego podnoszenia kwalifikacji, lecz także okazją do wzmocnienia pozytywnego nastawienia i znacznego wzrostu poziomu naszej motywacji.

Zdecydowanie polecam usługi szkoleniowe Pana Bartłomieja Stolarczyka wszystkim firmom zajmującym się sprzedażą, w tym sprzedażą przez telefon, jako profesjonalną i ogromnie wartościową formę podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Maciej Dąbrowski, Kierownik Działu Obsługi Klienta


forumFORUM Press

Referencje

Pan Bartłomiej Stolarczyk prowadził we wrześniu 2013 roku dla pracowników naszej firmy szkolenie „Perswazyjny telemarketing”.

Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia:

• Perswazyjny telemarketing krok po kroku
• Techniki perswazji przy telefonie
• Radzenie sobie z obiekcjami
• Zamykanie sprzedaży

Szkolenie zostało zaprojektowane w oparciu o audyt rozmów telefonicznych naszych pracowników i dopasowane do specyfiki naszej firmy.

Polecamy Pana Bartłomieja Stolarczyka jako profesjonalnego trenera biznesu.

Anna Nowacka, szef działu promocji i rozwoju.


laurenLauren Peso

Udzielamy referencji P. Bartłomiejowi Stolarczykowi za profesjonalna realizację Szkoleń z zakresu „Skuteczna sprzedaż w call center” realizowanych dla pracowników Poczty Polskiej S.A. w terminie od grudzień 2013 do luty 2014r.

Szkolenia prowadzone przez P. Bartłomieja cieszyły się uznaniem uczestników a jego wiedza, doświadczenie, elastyczność w przeprowadzaniu warsztatów, umiejętności oraz przyjazny klimat na szkoleniu spełniły wszystkie oczekiwania Zleceniodawcy.

Opinie uczestników:

„Szkolenie niesamowicie interesujące i przemawiające w każdej jego sekundzie. Prowadzący to bardzo inspirująca osoba, z poczuciem humoru, umiejąca przekazać swoją wiedzę w bardzo skuteczny sposób”.

Będziemy korzystać z usług P. Bartka przy innych projektach. Polecany jego usługi jako profesjonalne, rzetelne i inspirujące.

Adrian Tabor, Wiceprezes


Grupa Biznes PolskaGrupa Biznes Polska

W kwietniu 2013 roku w naszej firmie odbyło się szkolenie z z zakresu technik sprzedaży w kontakcie telefonicznym „Perswazyjny telemarketing”, które przeprowadził Pan Bartłomiej Stolarczyk.

Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Zarówno organizacja jak i przebieg szkolenia spełniły nasze oczekiwania. Wiedza, a także umiejętności zdobyte na ww. szkoleniu przyczyniły się do podniesienia kwalifikacji pracowników firmy Grupa Biznes Polska Wnorowski i wspólnicy sp.j. Zarówno kadra zarządzająca jak i pracownicy cali center byli pod wielkim wrażeniem osoby szkoleniowca. Szkolenie było szyte pod naszą firmę z czego jesteśmy niezmiernie zadowoleni.

Pełen profesjonalizm, zaangażowanie, a w szczególności wymierne efekty dla przedsiębiorstwa to wartości, które cechują firmę Pana Bartłomieja Stolarczyka. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z jej usług.

Adam Bieluczyk, Dyrektor ds. Sprzedaży


GJC Inter MediaGJC Inter Media

Referencje

Pan Bartłomiej Stolarczyk w okresie od lipca 2012 do czerwca 2013 przeprowadził cykl szkoleń dla naszej firmy.

Szkolenia obejmowały następujące zagadnienia:

Perswazyjny telemarketing
Jak budować dobry kontakt z rozmówcą i promować partnerski   wizerunek firmy przez telefon?
Dlaczego tylko niektórzy telesprzedawcy potrafią zamienić rekord z bazy w regularnego Klienta?
Siła perswazji, czyli jak kierować uwagą rozmówców przez telefon?
Jak skutecznie eliminować obiekcje i radzić sobie z trudnym Klientem?
Jak zamykać sprzedaż?

Trening komunikacji wewnętrznej, negocjacji i asertywności biznesowej
Komunikacja wewnątrzoddziałowa, czyli co decyduje o skuteczności pracy zespołowej?
Standardy telefonicznych rozmów z Klientami?
Jak zwiększyć skuteczność ściągalności reklam do magazynów branżowych?
Jak negocjować ceny usług i warunki umów barterowych?
Asertywność biznesowa, czyli jak dbać o wartość firmy w relacjach z Klientami?

Ponadto Pan Bartłomiej Stolarczyk prowadził dla naszych pracowników Trening na stanowisku pracy (On the job training) polegający na bieżącej analizie rozmów telefonicznych na stanowisku pracy i bieżącym doradztwie ułatwiającym wdrażanie omawianych umiejętności (spotkania indywidualne z pracownikami działu sprzedaży). Na stanowisku pracy doskonalone były kompetencje sprzedażowe (1. Otwarcie rozmowy z odwołaniem do korzyści dla Klienta. 2. Pytania pogłębiające, 3. Dopasowanie do Klienta i badanie potrzeb 4. Prezentacja oferty z odwołaniem do korzyści dla Klienta 5. Zamknięcie sprzedaży i oferta produktów uzupełniających).

Szkolenia przeprowadzone zostały w formie ćwiczeń praktycznych, podczas których uczestnicy szkolenia ćwiczyli zachowania w różnych sytuacjach. Zastosowane techniki zostały doskonale przyjęte w zespole i wysoko ocenione przez uczestników.

Trener w trakcie szkoleń wykazał się dogłębnym przygotowaniem merytorycznym uwzględniającym specyfikę naszej firmy oraz umiejętnością budowania dobrego kontaktu i atmosfery wzajemnego zaufania z uczestnikami szkoleń. Po przeprowadzonych szkoleniach, uczestnicy wyraźną poprawę w komforcie pracy a uzyskane umiejętności pozwoliły osiągać lepsze wyniki.

Rekomenduję Pana Bartłomieja Stolarczyka jako rzetelnego i profesjonalnego trenera biznesu.

Sławomir Giefing, Prezes Zarządu


Gastro RentalGastro Rental

W dniach 5-6 sierpnia 2013r. Bartłomiej Stolarczyk przeprowadził dla naszych pracowników szkolenie z zakresu „Perswazyjnej sprzedaży”. Szkolenie zostało zorganizowane w sposób profesjonalny, a zajęcia przeprowadzono w sposób bardzo interesujący z uwzględnieniem potrzeb pracowników Gastro Rental. Uczestnicy otrzymali profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe.

Szkolenie niewątpliwie pozwoliło na poszerzenie wiedzy dotyczącej skutecznych sposobów prowadzenia działań sprzedażowych z użyciem technik online, było okazją do wymiany doświadczeń między uczestnikami, a trenerem, który wykazał się bardzo dużą wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem zawodowym, czym w sposób profesjonalny dzielił się z uczestnikami szkolenia.

Na podkreślenie zasługuje rzetelny sposób poruszania zagadnień oraz partnerski styl prowadzenia szkolenia. Bardzo cenną wartością było zapewnienie indywidualnych konsultacji i wsparcia poszkoleniowego trenera po przeprowadzonym szkoleniu.

Elżbieta Siekierka Gastro Rental


PUP Ruda ŚląskaPowiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Pan Bartłomiej Stolarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą bartłomiej-stolarczyk.pl z siedzibą w Warszawie, ul. Warchałowskiego 1 lok. 63 zorganizował i przeprowadził w terminach: 12.12.2012r., 19.12.2012r. i 20.12.2012r. szkolenie „Perswazyjny telemarketing” dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.

Szkolenie „Perswazyjny telemarketing” zostało zorganizowane w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. Zajęcia były prowadzone metodami aktywizującymi, w formie wykładów teoretycznych i warsztatów. Program i organizacja szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z przedstawioną ofertą i zawartą umową.

Wykładowca był dobrze przygotowany do prowadzenia zajęć oraz umiejętnie potrafił przekazać wiedzę uczestnikom szkolenia. Szkolenie spełniło oczekiwania pracowników biorących w nim udział.

Z poważaniem

Iwona Woźniak-Bagińska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej


Siekierka CateringSiekierka Catering

Niniejszym potwierdzamy, że w dniach 5 i 6 sierpnia 2013 r. Pan Bartłomiej Stolarczyk przeprowadził szkolenie według autorskiego programu na temat perswazyjnej sprzedaży i perswazyjnego telemarketingu dla sześcioosobowej grupy pracowników naszej firmy.

W czasie tych intensywnych dwóch dni szkoleniowych wielokrotnie mieliśmy okazję przekonać się, że Pan Bartłomiej Stolarczyk do swojego zadania podszedł w pełni profesjonalnie, z przygotowaniem wykraczającym poza standardową organizację tego typu szkoleń, traktując potrzeby każdego uczestnika szkolenia w sposób indywidualny na podstawie wcześniejszego wywiadu a także dostosowując tematykę szkolenia nie tylko do specyfiki sprzedaży usług i produktów ale i niuansów branży cateringowej.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu szkolenia, fachowej wiedzy jak i umiejętności jej przekazania przez Pana Bartłomieja Stolarczyka. Naturalność, komunikatywność, żywiołowość i pełne zaangażowanie w projekt to wartości, które zdecydowanie przyczyniły się do osiągnięcia zamierzonego celu. Uczestnicy usystematyzowali wiedzę na temat technik sprzedaży przez

telefon, mieli możliwość sprawdzić ją w teorii i wykorzystać w praktyce. Sposób pracy jak również przyjazne nastawienie Pana Bartłomieja Stolarczyka do naszych pracowników wpłynęły dodatkowo na podniesienie ich samooceny i auto motywacji.

Szybko pojawiające się efekty Szkolenia w postaci także lepszej organizacji pracy oraz zwiększenia pewności siebie w podejmowanych działaniach sprzedażowych uczestników dają nam poczucie pełnej satysfakcji co do wyboru właściwego Trenera.

Pana Bartłomieja Stolarczyka darzymy zaufaniem. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej współpracy a mając na uwadze wysoką jakość i solidność wykonanej przez niego usługi polecamy współpracę z nim tym, którzy oczekują gwarancji realizacji na najwyższym poziomie.

Monika Sobczak Kierownik ds. sprzedaży korporacyjnej


MeringerMeringer

Referencje

Pan Bartłomiej Stolarczyk prowadził dla pracowników naszej firmy szkolenie z zakresu „Sprzedaży przez telefon”.

Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia:

Jak budować dobry kontakt z Klientem przez telefon i promować misję firmy Meringer jako zaufanego partnera lekarzy ginekologów?
Cel, dlaczego tylko niektórzy telesprzedawcy potrafią zamienić rekord z bazy w regularnego Klienta?
Etyczna perswazja, czyli jak kierować uwagą lekarza i skłaniać go do podjęcia decyzji?
Siła reframingu, czyli jak skutecznie eliminować obiekcje i radzić sobie z trudnym Klientem?
Metaprogramy, czyli dlaczego i jak moi klienci podejmują decyzje?
Telefony w mojej głowie czyli jak radzić sobie przeciążeniem zawodowym i zarządzać własną motywacją do sprzedaży?

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób zbieżny z naszymi potrzebami rozwojowymi oraz zostało wzbogacone działaniami o charakterze doradczym przez co zyskało bardzo wysokie oceny uczestników oraz przyczyniło się do kontynuacji współpracy.
Trener wykazał się podczas szkolenia wnikliwym przygotowaniem merytorycznym uwzględniającym specyfikę branży medycznej, a jego postawa i zaangażowanie podczas prowadzonego szkolenia pozwala rzec, że Bartłomiej wcielił się w rolę członka naszego zespołu.

Dzięki temu, szkolenie przebiegało w miłej atmosferze, co powodowało ciągłą aktywność uczestniczących w nim osób. Ponadto podczas prowadzonego treningu uczestnicy mieli możliwość swobodnego omówienia wszystkich trudności, jakie spotykają ich podczas codziennej pracy w sprzedaży, w odpowiedzi uzyskali praktyczne i niesłychanie skuteczne techniki.

Bartłomiej Stolarczyk oprócz standardowych elementów wynikających z oferty przesłanej przed szkoleniem, zaskoczył nas bardzo pozytywnie i przekazał zespołowi dodatkowo, niezliczoną porcję użytecznych umiejętności, co świadczy o elastycznym podejściu do prowadzonego szkolenia oraz zaangażowaniu. W czasie szkolenia, Prowadzący przeprowadził wiele interesujących ćwiczeń ukazujących  praktyczne zastosowanie wiedzy, nabytej podczas seminarium. Przy tej okazji warto zaznaczyć, że sposób w jaki Bartłomiej prowadził szkolenie, spowodował szybkie opanowanie uzyskanych wiadomości.

Dzięki przeprowadzonemu szkoleniu, uczestnicy odczuli wyraźną poprawę w komforcie swojej pracy już dzień po szkoleniu, a uzyskane umiejętności pozwoliły natychmiast poprawić wyniki pracy. Szkolenie to polecam jako doskonałe narzędzie do poprawy osiągnięć dla każdego działu „sprzedaży przez telefon” i nie tylko. Ponadto, Bartłomiej Stolarczyk to niesłychanie sympatyczny i miły profesjonalista.

Szczerze rekomenduję Pana Bartłomieja Stolarczyka jako doświadczonego specjalistę szkoleń z zakresu sprzedaży, a w szczególności „sprzedaży przez telefon” oraz rozwoju osobistego, jako trenera i rzetelnego partnera biznesowego.

Filip Guzielak, Menedżer Zarządzający


Referencje ze szkoleń z negocjacji

essmanEssman Polska

W dniach 20 i 21 stycznia 2014 Pan Bartemiej Stolarczyk prowadził szkolenie pod tytułem „Perswazyjne negocjacje” dla zespołu firmy Essman Polska.

Szkolenie zostało przygotowane w sposób bardzo profesjonalny, opierając się na konkretnych przykładach spotykanych w prawdziwych sytuacjach biznesowych. W rezultacie spotkało się się z niezwykle wysoką oceną bardzo doświadczonego zespołu i z cała pewnością przeniesie wymierne i bezpośrednie korzyści w firmie.

Z całą pewnośćią mogę polecić Pana Bartłomieja Stolarczyka wszystkim którzy oczekują szkoleń na najwyższym poziomie. Firma Essman będzie w przyszłości przeprowadzać szkolenia w firmie Pana Bartłomieja Stolarczyka.

Z poważaniem,
Mariusz Luchowski, Dyrektor Zarządzający


juventaProgram Juventa

W dniach 13-14 stycznia 2014 p. Bartłomiej Stolarczyk przeprowadził szkolenie ,,Perswazyjne negocjacje” dla pracowników firmy Program Juventa Sp. z o.o.

Szkolenie oceniam jako bardzo udane – zarówno otrzymana wiedza, jak i trening nabyty podczas ćwiczeń praktycznych oceniam jako bardzo przydatne w codziennej pracy w naszej firmie.

Co zwróciło moją szczególną uwagę? Szkolenie nie ograniczało się tylko do przekazywania wiedzy i technik negocjacyjnych – zajęcia zostały poprowadzone w taki sposób, że otrzymaliśmy coś więcej niż ,,szkolenie z negocjacji” – możliwość zmiany sposobu myślenia o całym procesie negocjacyjnym i inspirację do pracy nad sobą.

Umawialiśmy się na szkolenie, a otrzymaliśmy:

• Szkolenie ,, właściwe ” (które oceniam jako bardzo e fektywne)
• inspirację do dalszego rozwoju i treningu swoich umiejętności negocjacyjnych
• integrację grupy – GRATIS:)

Jednoznacznie polecam usługi szkoleniowe Pana Bartłomieja Stolarczyka jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera.

Romuald Turczyński, kierownik ds. zakupów


Ministerstwo Skarbu PaństwaMinisterstwo Skarbu Państwa

Pani Regina Stolarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Stolarczyk Pracownia Szkoleniowa Regina Stolarczyk w dniu 21.09.2013 r. przeprowadziła dla Ministerstwa Skarbu Państwa szkolenie zamknięte pt. „Kluczowe techniki prowadzenia negocjacji”. W szkoleniu uczestniczyło 28 pracowników – 2 grupy po 14 osób.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

Czym są negocjacje?
Indywidualna teoria negocjacji, czyli czym są dla Ciebie negocjacje?
Czynniki sukcesu w negocjacjach;
Style negocjacyjne.

Negocjacje w praktyce
Planowanie negocjacji, czyli jak poczuć się pewniej, gdy nie czujesz się pewnie i jak nie czuć się zbyt pewnie, gdy czujesz się pewnie?
Fazy procesu negocjacyjnego;
Jak produktywnie zamykać negocjacje?

Manipulacja i wywieranie wpływu, czyli jak sobie radzić w sytuacjach trudnych?
Strategie, gry i taktyki negocjacyjne
Jak radzić sobie z typowymi taktykami negocjacyjnymi?
Asertywność negocjatora

Perswazyjna komunikacja w negocjacjach
Zastrzeżenia Partnera zamieniaj w jego zamierzenia!
Najkrótszy kurs perswazji
Jak zamienić NIE w TAK?

Szkolenie przeprowadzone zostało w formie warsztatowej uwzględniającej omawianie konkretnych przykładów z autentycznych sytuacji, elementy dyskusji, ćwiczenia grupowe i indywidualne. Zastosowane techniki, głównie odgrywanie ról w typowych sytuacjach życia zawodowego, zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników.

Zajęcia w jednej grupie prowadził Pan Bartłomiej Stolarczyk natomiast w drugiej grupie Pan Michał Ganowicz. Obaj trenerzy wykazali się profesjonalizmem, znajomością omawianych technik oraz umiejętnością prowadzenia zajęć w sposób ciekawy i zachęcający do wspólnej pracy. W sześciostopniowej skali ocen Pan Bartłomiej Stolarczyk otrzymał noty na poziomie 5,8-5,9 natomiast Pan Michał Ganowicz na poziomie 5,6-5,7.

Ministerstwo Skarbu Państwa wysoko ocenia współpracę z Wykonawcą projektu oraz trenerami prowadzącymi zajęcia.

Katarzyna Kosińska, Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi


NASKNASK

Warszawa, 30 października 2013

List referencyjny

W dniach 20-21 czerwca 2013 i 4-5 lipca 2013 Pan Bartłomiej Stolarczyk przeprowadził dwa szkolenia dla pracowników NASK.

Oba szkolenia, czyli „Perswazyjne negocjacje” i „Perswazja i komunikacja” oceniamy bardzo pozytywnie. Spotkania przebiegały ciekawie a prowadzący przekazywał szeroką wiedzę merytoryczną w formie prezentacji, jak również, przeprowadzał z nami praktyczne ćwiczenia, przygotowane z dużą pomysłowością i poczuciem humoru. Sprawny i ciekawy przebieg szkoleń ułatwiało profesjonalne przygotowanie materiałów, z których korzystaliśmy. Na komentarz zasługuje też szczególny stosunek trenera do wartości etycznej postawy w relacjach biznesowych, tym bardziej, gdy mowa o treningu dotyczącym postaw asertywnych lub negocjacji z klientami.

Korzystamy z umiejętności i wiedzy zdobytych podczas szkoleń i z prawdziwą przyjemnością rekomendujemy ofertę szkoleniową Pana Bartłomieja Stolarczyka.

Łącząc wyrazy szacunku.


Referencje ze szkoleń z obsługi Klienta

Szkoła Wyższa im. Bogdana JańskiegoSzkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

17 września 2012 roku

Referencje

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego udziela referencji panu Bartłomiejowi Stolarczykowi. Pan Stolarczyk przeprowadził szkolenia z zakresu profesjonalnej obsługi klienta dla pracowników naszej Uczelni w dniach 16-17 lipca oraz 3-4 września 2012r.

Nasza ocena potwierdza opinię, że pan Stolarczyk jest profesjonalnym trenerem, który potrafi w sposób niestandardowy przekazać swoją wiedzę oraz dopasować ją do potrzeb firmy. Umiejętnie potrafił połączyć elementy zdobywania nowych umiejętności i wiedzy z formą miłego spędzania czasu.

Prorektor ds. Rozwoju, dr Robert Czerniak


ING Bank ŚląskiING BANK ŚLĄSKI

Manager Wydziału

Katowice, 17.09.2010

Referencje

Z pełnym przekonaniem polecamy Pana Bartłomieja Stolarczyka, jako profesjonalnego trenera, który potrafi w pełni odpowiedzieć na niestandardowo zdefiniowane potrzeby szkoleniowe.

Oprócz doskonałego przygotowania merytorycznego prowadzącego oraz solidnie i „na miarę” przygotowanego programu, prowadzący wykazał się umiejętnością tworzenia wspaniałej atmosfery, łatwością nawiązywania kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz udzielał wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.

Sposób prowadzenia zajęć sprawia, iż uczestnicy traktują zajęcia, jako przyjemną formę spędzenia czasu wraz ze zdobywaniem wiedzy.

Maria Perek, Manager Wydziału


Urząd Dzielnicy ŚródmieścieUrząd Dzielnicy Śródmieście

Warszawa, dnia 26 marca 2008 r.

Referencje

Pan Bartłomiej Stolarczyk prowadził w okresie od stycznia do marca 2008 szkolenia dla pracowników Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Szkolenia obejmowały następujące zagadnienia:

Zarządzanie i  przywództwo (szkolenia dla kadry kierowniczej Urzędu)
Szef jako lider
Skuteczna komunikacja
Plan pracy realny i rozwojowy
Co się dzieje w grupie?
Narzędzia motywacyjne Szefa

Wystąpienia publiczne (szkolenia dla kadry kierowniczej)
Czy każdy może zostać dobrym mówcą?
Podstawowe nawyki dobrego mówcy
Struktura perswazyjnej prezentacji
Ćwiczenia w publicznym występowaniu

Profesjonalna obsługa mieszkańca (szkolenia dla urzędników )
Skuteczne porozumienie w praktyce rozmowy służbowej
Telefoniczna obsługa interesanta
Jak radzić sobie ze stresem?
Jak radzić sobie z trudnym Klientem?

Szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z programem i zyskały uznanie uczestników. Trener wykazał sic znajomością specyfiki pracy instytucji, która kieruję, a także umiejętnością przekazania swoich doświadczeń, co znalazło odzwierciedlenie w ocenach uczestników, jak również w kontynuacji współpracy.

Wojciech Bartelski, Burmistrz Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy


Urząd Dzielnicy WolaUrząd Dzielnicy Wola

Warszawa, 17.12.2008 r.

Pan Bartłomiej Stolarczyk i Pan Jerzy Rzędowski w dniu 25.11.2008 r. prowadzili szkolenie dla pracowników Wydziału Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Temat szkolenia to:

Dobre wrażenie, czyli profesjonalna obsługa mieszkańca.

 1. Jak zadbać o zadowolenie Klienta?
 2. Jak zadbać o profesjonalny wizerunek Urzędu
 3. Telefoniczna obsługa interesanta
 4. Stosowanie języka pozytywu w rozmowach z klientem
 5. Jak zadbać o własne zadowolenie?
 6. Jak zachowywać się asertywnie?

Szkolenie prowadzili trenerzy, którzy wzajemnie się uzupełniali w każdym temacie, co powodowało dobrą koncentrację uczestników zajęć.

W profesjonalny sposób ważyli emocjonalnie każdy z poruszanych tematów.Wykazali się znajomością specyficznej tematyki Urzędu, a także umiejętnością przekazania swoich doświadczeń.

Zespół był bardzo zadowolony ze sposobu prowadzenia szkolenia, ponadto należy podkreślić wysoką kulturę osobistą obydwu trenerów p. Bartłomieja Stolarczyka i p. Jerzego Rzędowskiego.

Marek Andruk, Burmistrz Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy


Zakład Energetyczny BiałystokZakład Energetyczny Białystok

Białystok. 2007-02-26

Referencje

Z przyjemnością polecam usługi Pana Bartłomieja Stolarczyka, który w latach 2006/2007 przeprowadził dla pracowników Centrów Dyspozytorskich naszej firmy szkolenie „Profesjonalna obsługa Klienta”.

W programie szkolenia znalazły się następujące zagadnienia:

Jak zadbać o zadowolenie Klienta ZEB S.A.?
Czego oczekują Klienci?
Cele rozmowy z Klientem
Jak budować dobry kontakt z Klientem?

Jak zadbać o profesjonalny wizerunek ZEB S.A?
Jak kształtować profesjonalny wizerunek firmy przez telefon?
7 zwrotów zakazanych w rozmowach telefonicznych
O czym zapomina (lub nie wie) 93% pracowników telefonicznych centrów obsługi Klienta?

Jak zadbać o własne zadowolenie?
Asertywność w pracy Dyspozytora
Jak radzić sobie ze stresem?
Jak zadbać o własną motywację?

Program szkolenia został zrealizowany a szkolenia zostały ocenione bardzo dobrze.

Trener wykazał się rzetelnym przygotowaniem merytorycznym oraz znajomością branży energetycznej.

Rekomenduję Pana Bartłomieja Stolarczyka jako rzetelnego i profesjonalnego trenera.

Specjalista ds. szkolenia, Rafał Filipowicz


RicohRicoh Polska

Warszawa, 27 lipca 2005

Szanowni Państwo,

Reprezentując zarząd firmy Ricoh Polska bardzo dziękujemy za przygotowanie i przeprowadzenie skutecznego szkolenia z zakresu Profesjonalnej Obsługi Tektonicznej wsparte przybliżeniem zagadnień z zakresu budowy zespołów i komunikacji.

Chciałybyśmy podkreślać wyjątkowy profesjonalizm Prowadzącego, Pana Bartłomieja Stolarczyka który zaprezentował niezwykle elastyczne, kreatywne i otwarte podejście do przebiegu szkolenia, a przy tym subtelność i niezwykłe wyczucie

Wyraźnie widoczny jest pozytywny efekt szkolenia większa otwartość w komunikacji i bardzo wzbogacona i doprecyzowana wiedza z zakresu szkolenia.

Mamy nadzieję że będziemy mogli jeszcze ze sobą owocne współpracować, czego sobie i Państwu życzymy.

W mieniu swoim i Pani Katarzyny Mydlak-Kowalskiej jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.

Maria Łaźmińska-Jamróz, Dyrektor ds. personalnych


Referencje ze szkoleń z zarządzania i ocen okresowych

Jednostka Wojskowa 5286Jednostka Wojskowa 5286

20 maja 2012

Podziękowanie

Za profesjonalne i ciekawe przeprowadzenie szkolenia w zakresie „Oceny pracowników i prowadzenia rozmów oceniających” z kadrą zawodową i pracownikami wojska Jednostki Wojskowej 5286 w Krośnie Odrzańskim.

Wysoki poziom przygotowanego i przekazanego przez Pana materiału szkoleniowego oraz doskonały, niestandardowy i dostępny sposób jego prezentowania, świadczy o Pana profesjonalizmie dydaktycznym.

O tak ciekawym przeprowadzeniu zajęć mówią również opinie jego uczestników, którzy określili je jako jedno z najbardziej profesjonalnie przeprowadzonych szkoleń.

Z wyrazami szacunku,

Dowódca, ppłk. Tomasz Hoffmann.


UPRPUrząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r.

List referencyjny

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 14-18 stycznia br. zorganizował warsztaty z zakresu Zarządzania Zasobami  Ludzkimi, których przeprowadzenie zostało powierzone Panu Bartłomiejowi Stolarczykowi, specjaliście z zakresu szkoleń w obszarze ZZL.

Przeprowadzone warsztaty zyskały wysoką ocenę pracowników zaś po ich zakończeniu powstał raport zawierający rekomendacje wskazujące działania zmierzające do efektywniejszego zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnicy warsztatów wysoko ocenili posiadaną przez wykładowcę wiedzę oraz umiejętność jej przekazywania, w związku z czym w dniu 6 lutego br. zostało powierzone Panu Bartłomiejowi Stolarczykowi przeprowadzenie kolejnego szkolenia na temat: „Perswazja i komunikacja”. Miało ono na celu wspomóc kadrę kierowniczą Urzędu w budowaniu dobrych kontaktów z ludźmi, atmosfery zaufania i współpracy w zespole, w relacjach z Klientami i współpracownikami. Pan Bartłomiej Stolarczyk w przystępny i profesjonalny sposób wskazał uczestnikom jak etycznie wykorzystywać prawa perswazji w swojej działalności.

Cele szkoleń zorganizowanych w Urzędzie Patentowym RP zostały w pełni osiągnięte. W związku z powyższym z satysfakcją rekomenduję Pana Bartłomieja Stolarczyka zarówno jako eksperta w swojej dziedzinie jak i efektywnego szkoleniowca.

Cezary Pyl, Dyrektor Generalny


MUWMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

List referencyjny

Pan Bartłomiej Stolarczyk przygotował program i przeprowadził szkolenie dla bezpośrednich przełożonych pt. „Ocenianie pracowników i prowadzenie rozmów oceniających”‚. Szkolenie odbyło się na przełomie lutego i marca bieżącego roku. Łącznie przeszkolonych zostało 155 dyrektorów wydziałów i ich zastępców oraz kierowników oddziałów i ich zastępców.

Z powierzonego zadania Pan Bartłomiej Stolarczyk wywiązał się w ustalonym terminie oraz spełnił wszystkie postawione przed nim oczekiwania. Na szczególne podkreślenie zasługuje wysoki poziom profesjonalizmu przygotowanego programu szkolenia oraz indywidualny warsztat trenerski wykorzystany podczas szkolenia.

Na etapie przygotowania szkolenia trener był dyspozycyjny i otwarty na sugestie, a  w trakcie szkolenia umiał stworzyć przyjazną atmosfery. Na szczególne uznanie zasługuje wprowadzenie interakcyjności opartej na wykorzystaniu potencjału poszczególnych grup oraz umożliwieniu praktycznego sprawdzenia posiadanych umiejętności w trakcie odgrywania scenek.

Uczestnicy szkolenia bardzo wysoko ocenili szkolenie, które przygotował i przeprowadził Pan Bartłomiej Stolarczyk. .Potwierdzeniem tego faktu jest Średnia ocen wszystkich uczestników na poziomie 4,86 w skali od 0 do 5.

Rekomenduję Pana Bartłomieja Stolarczyka do przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu prowadzenia rozmów oceniających.

Wiesława Chojnacka, Dyrektor Generalny


Referencje ze szkoleń z wystąpień publicznych

ContinoContino Wind Partners

Firma Contino Wind Partners Sp.  z o o. ma przyjemność zarekomendować Pana Bartłomieja Stolarczyka, który w dnach 19-21 listopada 2013 prowadzi dla naszych pracowników szkolenie w zakresie wystąpień publicznych i komunikacji w prowadzonych przez nas projektach. Doceniamy profesjonale przygotowanie Pana Bartłomieja oraz jego profesjonalne podejście do uczestników szkolenia. Z przyjemnością rekomendujemy go jako doskonałego trenera i współpracownika.

Robert Trzaskowski
Dyrektor ds. Rozwoju Projektów


UPRPUrząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 17.10.2013 r.

List referencyjny

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 25 września oraz 2 i 3 października 2013r. zorganizował szkolenie na temat „Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, którego przeprowadzenie zostało powierzone Panu Bartłomiejowi Stolarczykowi, specjaliście prowadzącemu szkolenia z zakresu wystąpień publicznych, asertywności i rozwoju osobistego, perswazji i wywierania wpływu, obsługi klienta oraz zarządzania i przywództwa.

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili posiadaną przez wykładowcę wiedzę oraz umiejętność jej przekazywania. Szkolenie miało na celu wspomóc pracowników Urzędu w budowaniu dobrych kontaktów z ludźmi, atmosfery zaufania i współpracy w zespole, w relacjach z Klientami i współpracownikami.

Cel szkolenia zorganizowanego w Urzędzie Patentowym RP został w pełni osiągnięty. W związku z powyższym z satysfakcją rekomenduję Pana Bartłomieja Stolarczyka jako efektywnego szkoleniowca.

Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej,  mgr inż. Cezary Pyl


Referencje ze szkoleń z zakresu prowadzenia kontroli i projektów doradczych dla administracji publicznej

MCDK MCDKMazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr

Warszawa, 15 października 2013 r.

REFERENCJE

Niniejszym zaświadcza się, że na zlecenie Mazowieckiego Centrum Doskonalenia Kadr s. c. z siedzibą wWarszawie Al. Solidarności 72 lok. 17 w latach 2010-2013 Pan Bartłomiej Stolarczyk przeprowadził następujące szkolenia:

 1. „STANDARDY PRZEPROWADZANIA KONTROLI” w dniach 16-17.09.2013 r. (Zamawiający: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych)
 2. „BUDOWANIE WIZERUNKU INSTYTUCJI I URZĘDNIKA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI” w dniu 06.09.2013 r. (Zamawiający: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie)
 3. „STANDARDY PRZEPROWADZANIA KONTROLI” w dniach 13-14.05.2013 r. (Zamawiający: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim)
 4. „STANDARDY PRZEPROWADZANIA KONTROLI” w dniach 04 05.02.2013r. (Zamawiający: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
 5. „STANDARDY PRZEPROWADZANIA KONTROLI” w dniach 31.01- 01.02.2013 r. (Zamawiający: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
 6. „STANDARDY PRZEPROWADZANIA KONTROLI W IJHARS” w dniach 10-11.12.2012r. (Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych we Wrocławiu)
 7. „STANDARDY PRZEPROWADZANIA KONTROLI” w dniach 06-07.12.2012r. (Zamawiający: Główny Inspektorat Transportu Drogowego)
 8. „STANDARDY PRZEPROWADZANIA KONTROLI W IJHARS” w dniach 29-30.11.2012r. (Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Katowicach)
 9. „STANDARDY PRZEPROWADZANIA KONTROLI W IJHARS” w dniach 19-20.11.2012 r. (Zamawiający: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych)
 10.  „STANDARDY PRZEPROWADZANIA KONTROLI W IJHARS” w dniach 18-19.10.2012r. (Zamawiający: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych)
 11. „WYSTĄPIENIA PUBLICZNE” w dniach 12-13-14.10.2012 r. (Zamawiający: Główny Inspektorat Transportu Drogowego)
 12. „DYREKTOR PRZYWÓDCĄ – INTENSYWNY TRENING ETYCZNEJ PERSWAZJI, KOMUNIKACJI I ASERTYWNOŚCI” w dniu 19.04.2012 r. (Zamawiający: Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy)
 13. „REALIZACJA ZAŁOŻONYCH WSKAŹNIKÓW RPO WM ZMIANY DOSTOSOWANE DO REALNYCH WARTOŚCI POPRZEZ SPRAWNE WSPÓŁDZIAŁANIE Z BENEFICJENTAMI I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM” w dniach 09-10.03.2012 r. (Zamawiający: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych)
 14. „NEGOCJACJE I OBSŁUGA KLIENTA” w dniach 23-24.09.2011 r. (Zamawiający: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych)
 15. „SKUTECZNA KOMUNIKACJA” w dniu 05.12.2010 r. (Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)
 16. „ASERTYWNOŚĆ I KOMUNIKACJA W ZESPOLE” w dniach 08-09.10.2010 r. (Zamawiający: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych)
 17. „SKUTECZNA KOMUNIKACJA” w dniach 07-08.10.2010 r. (Zamawiający: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie)
 18. „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI” w dniach 09-10.09.2010 r. (Zamawiający: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie)

Szkolenia powyższe zostały przeprowadzone w sposób należyty. W ankietach oceniających szkolenia uczestnicy zwracali uwagę na dobrą znajomość tematu i przygotowanie merytoryczne prowadzącego, a także wysoko oceniali jego umiejętność przekazania treści. Trener w trakcie szkoleń wykazał się również dogłębną znajomością zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz profesjonalnymi umiejętnościami prowadzenia warsztatów i szkoleń.

Rekomenduję Pana Bartłomieja Stolarczyka jako profesjonalnego trenera administracji publicznej.

Małgorzata Reisch


msMinisterstwo Sprawiedliwości

Referencje

Firma Bartlomiej-Stolarczyk.pl z siedzibą w Warszawie wykonała dla Ministerstwa Sprawiedliwości diagnozę zarządzania zasobami ludzkimi. Diagnoza ta stanowiła podstawy opracowania trzyletniego Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W ramach diagnozy Pan Bartłomiej Stolarczyk przeprowadził audyt procedur i innych dokumentów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, przeprowadził warsztaty z członkami korpusu służby cywilnej, w tym bezpośrednimi przewożonymi i osobami zajmującymi wyższe stanowiska w służbie cywilnej, a także przygotował pisemny raport zawierający opis obecnego stanu funkcjonowania narządzi zarządzania zasobami ludzkimi oraz rekomendacje wskazujące działania zmierzające do efektywniejszego zarządzania zasobami ludzkimi.

Zadanie to zostało wykonane w sposób profesjonalny i rzetelny, zgodnie z umową.

Kamil Mroczka, Dyrektor Biura Kadr i Logistyki


MUWMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, 16 listopada 2009 r

List referencyjny

Pani Laura Jabłonowska i Pan Bartłomiej Stolarczyk zostali wybroni do przeprowadzenia badania kompetencji kierowniczych na potrzeby naboru na wyższe stanowisko w służbie cywilnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie oraz wskazanie kandydatów o profilu kompetencyjnym najbardziej zbliżonym do wymagań zawartych w opublikowanym ogłoszeniu.

Z powierzonego zadania Pani Laura Jabłonowska i Pan Bartlomiej Stolarczyk  wywiązali się w ustalonym terminie oraz spełnili wszystkie oczekiwania.

Na uwagę zasługuje profesjonalny sposób przygotowania planu działania, przeprowadzenia badania oraz opracowania wyników końcowych.

Na etapie przygotowania byli dyspozycyjni i otwarci na sugestie a w trakcie oceny zadbali o przvjazną atmosferę dla uczestników badania.

Wyniki badania. które zostały przedstawione były bardzo pomocne przy pojęciu decyzji o wyborze kandydata na stanowisko dyrektora wydziału w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Rekomenduję kwalifikacje Para Laury Jabłonowskiej i Pana Bartłomieja Stolarczyka do przygotowania i  przeprowadzenia sesji badającej kompetencje z wykorzystaniem metody Assessment Center.

Halina Stachura-Olejniczak, Dyrektor Biura Kadr i Organizacji