Efekt szkolenia: Uczestnik szkolenia potrafi dokonać oceny pracownika i przeprowadzić rozmowę oceniającą. Potrafi udzielać korygujących informacji zwrotnych, planować i kontrolować przebieg rozmowy oceniającej oraz radzić sobie w sytuacjach trudnych.

Program szkolenia:

1. Cele ocen pracowników

• Ocena pracowników – obowiązek czy narzędzie motywacyjne?
• Zadania i relacje, czyli cele ocen pracowników
• Efektywna komunikacja w procesie rozmów oceniających

2. Narzędzia motywacyjne rozmowy oceniającej

• Ślepe uliczki oceny
• Zasady przekazywania korygujących informacji zwrotnych
• Najważniejsze pytanie rozmowy oceniającej
• Asertywność oceniającego

3. Uwarunkowania psychologiczne ocen pracowników

• Błędy poznawcze i ich wpływ na przebieg oceny
• Stres oceny i sposoby jego minimalizowania
• Jak rozumieć kryteria oceny?
• Oceny, czyli jak rozumieć poziomy spełniania kryteriów oceny?

4. Prowadzenie rozmów oceniających

• Planowanie rozmowy oceniającej
• Planowanie ścieżek rozwoju zawodowego pracowników
• Struktura rozmowy oceniającej i kontrola jej przebiegu
• Radzenie sobie w sytuacjach trudnych

5. Trening prowadzenia rozmów oceniających

• Symulacje rozmów oceniających z wykorzystaniem rzeczywistych arkuszy oceny okresowej

Czas trwania: 2 dni (16 h)
Liczebność grupy: 14 osób

Referencje ze szkoleń zamkniętych:

Zamów szkolenie Ocena Pracowników


Imię:*
Firma:
Numer telefonu:*
Adres email:*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na szkolenie.