Efekt szkolenia: Uczestnicy szkolenia potrafią prowadzić skuteczne kontrole, efektywnie komunikować się z podmiotem kontrolowanym, potrafią radzić sobie z próbami nacisku i manipulacją, potrafią stosować podstawowe techniki asertywności oraz wiedzą jak reagować w sytuacjach konfliktowych, trudnych i stresujących.

W trakcie warsztatu główny nacisk położony jest na doskonalenie wizerunku profesjonalnego kontrolera poprzez pracę z kamerą. Każde ćwiczenie zakończone jest podsumowaniem i wyciągnięciem wniosków przekładających się na pracę uczestników szkolenia.

 Program szkolenia:

1. Jak skutecznie komunikować się z podmiotem kontrolowanym?

• Autoprezentacja w trakcie kontroli
• Jak budować dobry kontakt z różnymi typami rozmówców?
• Klarowny komunikat
• Zakłócenia w komunikacji i metody ich eliminowania
• Zwiększanie zrozumiałości komunikatów
• Aktywne słuchanie – sprzymierzeniec pracownika kontroli
• Zasady i narzędzia skutecznej komunikacji

2. Jak skutecznie komunikować się w zespole?

• Moja rola w zespole – określenie swojej roli w zespole
• Na kim mogę polegać, czyli budowanie zespołu kontrolerów i audytorów
• Jak zadbać o skuteczność komunikacji w zespole, czyli doskonalenie wiedzy i umiejętności komunikacyjnych

3. Asertywność audytora

• Test poziomu asertywności
• Jak odmawiać bez poczucia winy i burzenia relacji?
• Jak skutecznie i elegancko egzekwować zobowiązania?
• Jak reagować w sytuacjach konfliktowych, z szacunkiem wobec siebie i innych?
•  Jak radzić sobie z krytyką?

4. Jak radzić sobie z manipulacją w trakcie kontroli?

• Czym się różni perswazja od manipulacji?
• Jak bronić się przed manipulacją, jak radzić sobie z presją i próbami nacisku?
• Jak za pomocą  kilku prostych słów kierować uwagą Twojego rozmówcy?
• Jak etycznie i skutecznie wywierać wpływ w trakcie kontroli?

Czas trwania: 2 dni (16 h)
Liczebność grupy: 14 osób

Referencje ze szkoleń zamkniętych:

Zamów szkolenie Profesjonalny Kontroler


Imię i nazwisko:*
Adres email:*
Numer telefonu:*
Chcę fakturę VAT
Firma:*
NIP:
Ulica:*
Kod i miejscowość:*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na szkolenie.