Efekt szkolenia: Uczestnicy szkolenia znają korzyści pracy zespołowej, potrafią skutecznie się komunikować, potrafią efektywnie pracować w zespole identyfikując się z celami zespołu i instytucji oraz potrafią wykorzystywać techniki zespołowego rozwiązywania problemów. Uczestnicy szkolenia potrafią planować zespołowo oraz znają korzyści proaktywności.

Program szkolenia:

1.    Kiedy grupa staje się zespołem?

• Grupa czy zespół? – diagnoza etapu funkcjonowania Waszego zespołu
• Dlaczego niektóre zespoły i organizacje są tak skuteczne (a inne całkiem przeciętne)?
• Korzyści i zagrożenia pracy zespołowej
• Synergia, czyli dlaczego razem możemy więcej?
• Rywalizacja, kiedy jest zdrowa a kiedy szkodzi zespołowi?

2.    Co się dzieje w zespole?

• Dynamika rozwoju zespołu
• Fazy rozwoju zespołu
• Role w zespole, czyli jak pozostając sobą efektywnie pracować w zespole?
• Pożądanie i niepożądane zachowania w zespole

3.    Efektywna komunikacja w pracy zespołowej, czyli jak dbać o zdrowe relacje w zespole?

• Co przeszkadza w dobrej komunikacji zespołowej – i jak sobie z tym poradzić?
• Klarowność komunikacji w zespole
• Asertywna komunikacja w zespole
• Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych?

4.    Planowanie a praca zespołowa

• Zasady ustalania i komunikowania celów (SMART, SMARETER, POWER)
• Proaktywność i plany awaryjne i ich znaczenie w skutecznej pracy zespołowej
• Syndrom myślenia grupowego – jak uniknąć największego zagrożenia pracy zespołowej

Czas trwania: 2 dni (16 h)
Liczebność grupy: 14 osób

Referencje ze szkoleń zamkniętych

Aby zamówić szkolenie, poproszę o kontakt mailowy:)