Assessment Center w procesie naboru na wyższe stanowiska kierownicze zgodnie z wymogami ustawy o służbie cywilnej i rekomendacjami Szefa Służby Cywilnej dotyczącymi przeprowadzania naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej.

Czym jest Assessment Center?

Assessment Center jest kompleksową metodą badania i oceny kompetencji kandydatów do pracy w celu wyłonienia najlepszego kandydata i zminimalizowania ryzyka pomyłek rekrutacyjnych. Ocena kompetencji kierowniczych następuje w trakcie wykonywania przez kandydatów ćwiczeń i symulacji jakie kandydat może spotkać na stanowisku pracy na jakie się ubiega.

Korzyści zastosowania Assessment Center w procesie naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej:

• Wybór kandydata posiadającego najwyższe kompetencje kierownicze
• Obiektywność oceny poprzez obecność konsultantów zewnętrznych oraz wykorzystanie wystandaryzowanych narzędzi
• Trafność wyboru poprzez wielopoziomowe badanie kompetencji
• Minimalizacja ryzyka pomyłek rekrutacyjnych

Cele i przebieg procesu Assessment Center:

Cel sesji: Ocena i badanie kompetencji oraz predyspozycji kierowniczych w oparciu o model kompetencji i opis stanowiska kierowniczego w Urzędzie oraz wskazanie kandydatów o najbardziej zbliżonym profilu kompetencyjnym do wymagań stanowiska.

1. Wywiad behawioralny – pogłębiony wywiad indywidualny z każdym z kandydatów w celu diagnozy rzeczywistego poziomu deklaratywnych kompetencji kierowniczych
2. Dyskusja grupowa – symulacja sytuacji negocjacyjnej pozwalająca ocenić umiejętności przywódcze oraz styl pracy w zespole
3. Zadania indywidualne – symulacje rzeczywistych sytuacji zawodowych (np. rozmowa z pracownikiem) pozwalające ocenić indywidualny styl zarządzania i przywództwa
4. Testy psychologiczne – diagnozujące m.in. poziom kompetencji społecznych oraz strategie radzenia sobie ze stresem

Czas trwania sesji: do 8 h

Liczba kandydatów: od 3 do 8 osób

Referencje:

Wyślij zapytanie aby zorganizować badanie


Imię i nazwisko:*
Adres email:*
Numer telefonu:*
Chcę fakturę VAT
Firma:*
NIP:
Ulica:*
Kod i miejscowość:*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na szkolenie.