Prawa autorskie

§1

Wykorzystanie tekstów lub fotografii lub jakiejkolwiek części serwisu bartlomiej-stolarczyk.com bez zgody autora będzie skutkować opłatą za nieautoryzowane wykorzystanie serwisu w wysokości 10000 PLN netto.

Osoby korzystające z serwisu bartlomiej-stolarczyk.com łamiące prawo autorskie zgadzają się na wystawienie faktury VAT z 3 dniowym terminem płatności bez podpisu odbiorcy.

Użytkownik serwisu będący osobą prywatną musi mieć świadomość, że właściciel serwisu może wnieść pozew do Sądu z wnioskiem o ukaranie podmiotu który naruszył prawo autorskie.

Odstąpienie od występowania na drogę sądową może nastąpić po uregulowaniu opłaty za nieautoryzowane korzystanie z serwisu.

§2

Każdy kto narusza prawo autorskie zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia skradzionego materiału ze swojej strony internetowej. Usunięcie skopiowanej treści nie zwalnia z podmiotu od uiszczenia opłaty za nieautoryzowane korzystanie z serwisu www.bartlomiej-stolarczyk.com

§3

Faktura nie opłacona w ciągu 14 dni od daty doręczenia zostanie przekazana firmie windykacyjnej jako należność przeterminowana na co użytkownik łamiący regulamin korzystania z serwisu www.bartlomiej-stolarczyk.com wyraża zgodę.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r
o prawie autorskim i prawach pokrewnych
DZIENNIK USTAW Nr 24, poz. 83

Protected by Copyscape Online Plagiarism Software